ก่อตั้งในปี 2534

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2534 โดยเริ่มต้นธุรกิจด้านไอทีโซลูชั่น (IT solutions) ด้วยโปรแกรมแบบครบวงจรให้กับองค์การชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

ท่ามกลางปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่ผลักดัน ขยายขอบเขต และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น โซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) มือถือ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไอโอที (IoT) เอไอ (AI) และอื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเรื่องของ การจัดการและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Management (ERP) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) และ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า Customer Experience Management (CEM)

เกือบ 3 ทศวรรษของความไว้วางใจ เรามีความเชื่อว่าบุคลากรคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราได้สร้างทีมงานมืออาชีพที่มีความพร้อมครบครัน มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเข้าใจความท้าทายที่ลูกค้าของเราต้องเผชิญทุกวัน

เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจไทยด้วยความสามารถทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

2534
2538
2544
2555
2559
2562
2563

ก่อตั้งบริษัท ไอแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ QAD ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ Oracle® ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ก่อตั้งบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากัด

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ Salesforce® ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ก่อตั้งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

  • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อหุ้น “IIG”
  • ก่อตังสำนักงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • เริ่มดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management) ภายใต้ชื่อหน่วยธุรกิจ “iiG Data”
  • ได้รับรางวัล Salesforce Partner of The Year – APAC (Asia-Pacific)