ภาพรวม

เราให้บริการด้วยซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกจาก Salesforce และ Oracle ที่มาพร้อมกับความรู้ ความสามารถของเรา เพื่อช่วยให้คุณผสานช่องว่างต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพิ่มศักยภาพสูงสุด กำหนดอนาคต และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

บริการหลัก

  • ERP Solution
  • Automation
  • Cloud Service
  • Oracle
  • Salesforce.com
  • Robotic Process Automation
  • Data Warehouse