วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
25 พ.ย. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
20 ส.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564

14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
19 พ.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
08 มี.ค. 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน