ภาพรวม

เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้คุณนำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นแผนงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและลูกค้าของคุณ

บริการหลัก

  • Business Intelligence Service
  • Data Science for Business Value Identification
  • Data Infrastructure Engineering
  • Data Governance + PDPA
  • Big Data Analytics
  • Business Predictive Model
  • Business Process Automation
  • Prescriptive Data Solutions
  • Machine Learning Services