โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณกิตติสร พฤติภัทร kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนภนต์ ใจแสน Napon.jai@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์ napatv@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา veeravat.v@fnsyrus.com