ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

mai : IIG
46.25
-(-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
403,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
45.50 - 47.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.70 - 48.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ดูเพิ่มเติม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-248-3746
อีเมล: cnh@ii.co.th

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์
เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารทางบริษัทประกาศผ่านเว็บไซต์