สำนักงานใหญ่

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-248-3746
แฟกซ์: 02-248-3747
อีเมล: ii@ii.co.th

สาขา

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานเชียงใหม่)

ที่อยู่ : 34/21 หมู่ 5 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 062-598-3543
อีเมล: ii@ii.co.th
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานหาดใหญ่)

ที่อยู่ : 54 ซอย 3 ถนนริมคลองทุ่งรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 02-248-3746
แฟกซ์: 02-248-3747
อีเมล: ii@ii.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ