“iiG” จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ผ่านระบบ E-AGM เคาะปันผล 0.15 บาท/หุ้น จ่ายวันที่ 21 พ.ค.นี้

05 พ.ค. 2564

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ CRM จะเติบโต 30% , ระบบ ERP จะเติบโต 10 – 15%, ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล จะเติบโต 100% ส่วนไลน์ธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรือ “iiG Data” รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอง จะสร้างรายได้อย่างชัดเจนในปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น


Share