iiG เปิดบ้านเชียงใหม่ ต้อนรับนักลงทุน

24 Nov 2020

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางเกวลิน เลศะวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ และนายจงรัก จินดาคำ ผู้จัดการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แนวคิดการเปิดสำนักงานและการจะจายงานสายดิจิทัลและเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาค ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน ณ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


Share