iCE จับมือ วิริยะประกันภัย เริ่มเฟส 2 พัฒนาติดตั้ง ระบบ Oracle Cloud ERP

28 Oct 2021

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป หรือ iiG ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting "Project VoneFA" (ERP) ระยะที่ 2 โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเริ่มการพัฒนาและติดตั้งระบบ Oracle Cloud ERP ระยะที่ 2 หลังจากที่โครงการระยะแรก ซึ่งเป็นการออกแบบระบบและวางโครงสร้างได้เสร็จสิ้นลง โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting " VFin " เป็นการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ผู้เอาประกันภัยของวิริยะประกันภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 64 ที่ผ่านมา ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


Share