“iiG” ส่งความห่วงใย ส่งกำลังใจให้พนักงาน

13 Sep 2021

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG และบริษัทในเครือ ได้มอบ "ถุงห่วงใย" ชุดอุปกรณ์สำหรับการดูแลตัวเองให้แก่พนักงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในช่วงการแพร่ระบาดหนักของโรค Covid -19 และเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้


Share