“iiG” จัดงาน Investor Day Q2/64 ผ่านระบบออนไลน์

09 Sep 2021

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG พร้อมด้วย นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นางเกวลิน เลศะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นางกัญชลี สำลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ iiG และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมพบปะกับนักลงทุนในงาน “iiG Investor Day Q2/2021” พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ตลอดจนผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายการเติบโต เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจ และเห็นภาพธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจรของ iiG และบริษัทในเครือมากยิ่งขึ้น โดยงานจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ผ่านระบบออนไลน์


Share