เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ได้ก่อให้เกิดการหลอมรวมสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการแข่งขันสูงทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ก่อนที่จะถูกรุกล้ำโดยคู่แข่งรายใหม่ๆ

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนลูกค้าของเราในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเชื่อมช่องว่างต่างๆ และยกระดับศักยภาพสูงสุดของลูกค้า ด้วยการบริการที่ครบวงจรอย่างมืออาชีพทั้งในแง่ของกลยุทธ์ เทคโนโลยี ข้อมูล แบรนด์และประสบการณ์ของลูกค้า จุดสัมผัสบริการ (Touch Point) และการจัดการข้ามช่องทาง (Cross-channel Management ) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่พิสูจน์โดยประสบการณ์หลายปีของไอแอนด์ไอ กรุ๊ป เราสัญญาที่จะมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

อุดมการณ์ของเรา

เราเชื่อในพลังของเทคโนโลยี ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยเปิดทางให้กับโอกาสทางธุรกิจ
และปลดปล่อยศักยภาพของธุรกิจออกมา

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2534 โดยเริ่มต้นธุรกิจด้านไอทีโซลูชั่น (IT solutions) ด้วยโปรแกรมแบบครบวงจรให้กับองค์การชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

ท่ามกลางปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่ผลักดัน ขยายขอบเขต และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น โซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) มือถือ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไอโอที (IoT) เอไอ (AI) และอื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในเรื่องของ การจัดการและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Management (ERP) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) และ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า Customer Experience Management (CEM)

เกือบ 3 ทศวรรษของความไว้วางใจ เรามีความเชื่อว่าบุคลากรคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราได้สร้างทีมงานมืออาชีพที่มีความพร้อมครบครัน มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเข้าใจความท้าทายที่ลูกค้าของเราต้องเผชิญทุกวัน
เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจไทยด้วยความสามารถทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

iiG

2534

  • ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วเริ่มแรก 5 ล้านบาท
  • เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ QAD ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

2538

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ Oracle ® ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

2544

ก่อตั้งบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากัด

2555

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซอฟต์แวร์ Salesforce® ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

2559

ก่อตั้งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

2562

  • ก่อตั้งบริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 37.50 ล้านบาท

2563

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่นทุ่มเทและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

พันธกิจของเรา

เรามี 3 พันธกิจหลักที่จะนำทางให้เราบรรลุเป้าหมาย

สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความสามารถสูงสุดในการสร้างการเจริญเติบโตแก่ลูกค้าเหนือข้อจำกัดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เสริมความสามารถของลูกค้าให้สูงสุดผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดและความเชี่ยวชาญที่เหนือระดับ

สร้างสรรค์และส่งต่อความยั่งยืนสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ค่านิยมองค์กร

นี่คือหลักการและคุณค่าที่เป็นตัวนำทางให้เราใช้ในการตัดสินใจในทุกๆวัน และการปฏิบัติตัวต่อโลกด้วย

แพชชั่น

เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและความรักในทุกสิ่งที่ทำและนำเสนอให้กับลูกค้า โดยมีความภาคภูมิใจในองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เราพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการให้บริการที่ดีที่สุด

คำมั่นสัญญา

เราให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าของเรา เรายึดมั่นในความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และถือเอาจริยธรรมเป็นมาตรฐานสำคัญในทำงานควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการทุกกิจกรรม

การเป็นคู่ค้า

เราเป็นคู่ค้า คู่คิดที่วางใจได้เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการแบบ วิน วิน กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เราให้ทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การแก้ปัญหาให้ลูกค้า

เราทำงานหนักเพื่อข้ามผ่านอุปสรรคและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระยะยาวเพื่อสร้างความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจ